Mạn Châu Sa Hoa

Mạn Châu Sa Hoa

Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ

Kiếm Vũ: Thời Đại Sát Thủ

Thiện Nữ U Hồn 1

Thiện Nữ U Hồn 1

Họa Bì

Họa Bì

Tân Bích Huyết Kiếm (1993)

Tân Bích Huyết Kiếm (1993)

Hoàng Kim Giáp

Hoàng Kim Giáp

Lộc Đỉnh Ký 2

Lộc Đỉnh Ký 2

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh

Chung Quỳ Phục Ma: Tuyết Ma Yêu Linh

Tân Bạch nương tử truyền kỳ

Tân Bạch nương tử truyền kỳ

Ngự Long Tu Tiên Truyện

Ngự Long Tu Tiên Truyện

Đại Thiên Bồng (2020)

Đại Thiên Bồng (2020)

Cữu Vỹ Hồ Tô Đát Kỷ

Cữu Vỹ Hồ Tô Đát Kỷ

Thanh Xà

Thanh Xà

Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự

Yên Xích Hà Truyện: Tình Mê Lan Nhược Tự

Thiện Nữ U Hồn 4

Thiện Nữ U Hồn 4

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử

Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử

Dragon Slayer

Dragon Slayer

Tân Thủy Hử

Tân Thủy Hử

Đại Chiến Âm Dương

Đại Chiến Âm Dương

Thập Diện Mai Phục

Thập Diện Mai Phục

Khôi Phục Giang Sơn

Khôi Phục Giang Sơn

Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương

Địch Nhân Kiệt: Tứ Đại Thiên Vương

Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Địch Nhân Kiệt: Rồng Biển Trỗi Dậy

Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp